پیش فروش با تخفیفات و شرایط بانکی ویژه

پیش فروش با تخفیفات و شرایط بانکی ویژه

شرایط پیش فروش برج های مسکوني پارسیس کیش

روش

پیش پرداخت

اقساط

تحویل

تنظیم سند

تخفیف

اول

70 %

10 %

10 %

10 %

دوم

60 %

دو فقره 6 ماهه

10 %

سوم

20 %

30 %   12 قسط  هر  ماه 

40 %

10 %
چهارم

50 %

40 %   4 قسط سه ماهه

10 %

آخرین قسط همراه با تنظیم سند
پنجم

40 %

50 %   6 قسط دو ماهه

10 %

آخرین قسط همراه با تنظیم سند

جهت اطلاعات بيشتر با ما تماس حاصل فرمایید .

 دفتر مرکزی                                                     

      کيش – خیابان سنایی                                 

      بازار بهکیش – طبقه چهارم                               

دیدگاه ها بسته شده اند.